Saltsjöqvarns Samfällighetsförening – SQSF

Välkommen till Saltsjöqvarns Samfällighetsförening. Nu finns protokoll från extra stämma i december tillgängligt. Vidare också PM från höstens styrelsemöten. Se nedan. Utöver detta finner du på sidan b.la. information om styrelsens arbete, föreningens uppdrag, föreningens medlemmar samt information om området Saltsjöqvarn.