Garage Utsikten

Välkommen till Saltsjöqvarns samfällighetsförening

Garage Utsikten

Garage Utsikten
GA:91

Utgång och ingång för besökare sker på plan 13 (Sjökvarnsbacken 8), Plan 12 (Mannagrynstorget) och på plan 3. Bostadsrättsföre-ningarna äger garaget men hyr ut det till Aimo Park. Företaget sköter uthyrning, portar, P-automat, skyltning, byte av lampor, städning och P-böter. Aimo Park ansvarar också för fördelningen av parkeringsplatserna i garaget. Bolaget har även hand om kodlåsen och byte av kodnummer till garaget.

I garaget finns utrymme för soptank, elskåp och förråd till samfällighetsföreningen.

De två hissarna i garaget sköts av ett servicebolag. Samma bolag sköter också inspektionen av hissarna. Fastighetsförvaltaren sköter driftsutrustning av fläktar, armaturer med mera. Det är också fastighetsförvaltaren som tar emot eventuella felanmälningar. Brandjalusierna mellan våningsplanen kontrolleras årligen.

• I GA:91 deltar bostadsrättsföreningarna Mannagrynskvarnen, Mjölnaren, Stora Kvarnen, Utsikten 1, Utsikten 2 och Västra Hamnplan samt Elite Hotel Marina Tower och Hospitalet.

Sök:

Arkiv