Mark, vägar och tunnel

Välkommen till Saltsjöqvarns samfällighetsförening

Mark, vägar och tunnel

Gemensamhetsanläggningen innehåller alla gemensamma ytor i området. Det är bilvägarna inklusive tunneln, parkeringsplatser på mark, övriga allmänt tillgängliga kommunikationsytor som torg, kaj, gångstråk, trappor, grönområden, planteringar, lekplatser och hissen utanför garaget vid Sjökvarnsbacken 2.

Det finns en ritning som i detalj beskriver omfattningen av GA:100. Klicka här.

I anläggningen ingår också alla anordningar som behövs för att vägar, lekplatser etcetera ska fungera, till exempel beläggningar, belysning, skyltar, växter, träd, bänkar och lekanordningar.

• I GA:100 deltar alla de tio bostadsrättsföreningarna, det vill säga Inloppet, Mannagrynskvarnen, Mjölnaren, Saltsjöqvarn 1, Stora Kvarnen, Utsikten 1, Utsikten 2, Västra Hamnplan, Västra Saltsjön och Östra Saltsjön. Dessutom är Elite Hotel Marina Tower, Hospitalet och Nacka kommun med.

 

Sök:

Arkiv