Besöksparkering

Välkommen till Saltsjöqvarns samfällighetsförening

Besöksparkering

Besöksparkering

Det finns en avgiftsbelagd besöksparkering på Mannagrynstorget. Men det bästa är att parkera i garaget Utsikten. Det når man via Hästholmsvägen/Tunnelgatan, dvs. vägen som går genom tunneln ner till kajen. Garageinfarten ligger i mitten av tunneln.

För att parkera i garaget behövs en portkod. Fråga den som du ska besöka om koden.

Apcoa Parkering AB övervakar att parkeringsbestämmelserna i Saltsjöqvarn följs.

Sök:

Arkiv