Styrelse

Välkommen till Saltsjöqvarns samfällighetsförening

Styrelse

Styrelsen väljs på den ordinarie föreningsstämman och består av sju
ledamöter och fem suppleanter. Mandattiden för ledamöterna är
två år och för suppleanterna ett år.

Motioner till den årliga stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 april. Motioner lämnas till SQSF:s ordförande.

Ordförande

MATS GUSTAFSSON

Västra Finnbodavägen 7A, 131 71 Nacka
e-post , telefon: 070 592 85 09

Mats är ordförande i styrelsen.

 

HANS TORLÉN

Sjökvarnsbacken 12, 131 71 Nacka
e-post , telefon: 0705-17 09 49

 

PETER LINDSTRÖM

Mannagrynstorget 3, 131 71 Nacka
e-post , telefon: 070-309 88 67

 

THOMAS GUSTAFSSON

Saltsjöqvarns kaj 31, 131 71 Nacka
e-post , telefon: 0702-76 38 92

 

ROLF AHLIN

Saltsjöqvarns Kaj 5, 131 71 Nacka
e-post , telefon: 070 618 64 56

 

LARS-ERIK LUNDSTRÖM

Saltsjöqvarns Kaj 3, 131 71 Nacka
e-post , telefon:

 

ROLF CARLSTRÖM

Hästholmsvägen 25, 131 71 Nacka
e-post , telefon: 072 202 85 91

 

ARNE ALMERFORS

Saltsjöqvarns Kaj 35, 131 71 Nacka
e-post , telefon:

 

JOHANNA KATZ DALSGAARD

Mannagrynstorget 2, 131 71 Nacka
e-post , telefon:

 

JAN CARLBERG

Sjökvarnsbacken 6, 131 71 Nacka
e-post , telefon:

 

JOHAN SUND

Elite Hotel Marina Tower
e-post , telefon: 070-348 36 27

 

Sök:

Arkiv