Kalender

Välkommen till Saltsjöqvarns samfällighetsförening

Kalender

2023 – Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder vid följande datum under hösten 2023.

30 augusti kl. 18.30

26 september kl. 18.30

25 oktober kl. 18.30

28 november kl. 18.30

Om inget annat anges äger möten rum i föreningslokalen på Hästholmsvägen 25.

 

sqsf-heli

Sök:

Arkiv