Garage Inloppet

Välkommen till Saltsjöqvarns samfällighetsförening

Garage Inloppet

Garage Inloppet
GA:92

Garaget ligger under markytan av bostadsrättsföreningen Inloppet. Trapphus och hiss ligger i Brf Östra Saltsjön.

Garaget har en in- och utfart från tunneln med hjälp av en elektronisk kodnyckel. Garaget har fyra plan.

Ut- och ingång till garaget sker på varje garageplan med kodlås till trapphallen, som hör till garaget.

Aimo Park hyr garaget av de bostadsrättsföreningar som äger garaget. Bolaget sköter uthyrning, portar, skyltning, byte av lampor, städning och P-böter. Aimo Park ansvarar också för fördelningen av parkeringsplatserna i garaget. Företaget har även hand om kodlåsen och byte av kodnummer till garaget.

• I GA:92 deltar bostadsrättsföreningarna Inloppet, Västra Saltsjön och Östra Saltsjön.

 

Sök:

Arkiv