Ledningsnät för vatten och avlopp

Välkommen till Saltsjöqvarns samfällighetsförening

Ledningsnät för vatten och avlopp

Ledningsnät för vatten och avlopp
GA:98

Gemensamhetsanläggningen består av följande delar:

1. Ledningsnät för kallvatten. Nätet går från en förbindelsepunkt vid Finnbodavägen fram till och med vattenmätare.

2. Ledningsnät för sprinklervatten. Det är vatten som utlöses om det skulle börja brinna. Nätet följer i huvudsak ledningsnätet för kallvatten.

3. Ledningsnät för spillvattenavlopp, det vill säga avloppsvatten. För spillvattnet finns en pumpstation, ledningsnät till pumpstationen, bräddavloppsledning från pumpstationen, ledningsnät för spillvatten från självfallsnivå till en förbindelsepunkt vid Finnbodavägen.

4. Ledningsnät för dagvattenavlopp. För dagvattenavloppet finns ett ledningsnät med utlopp mot Saltsjön och ett ledningsnät med utlopp mot en förbindelsepunkt vid Finnbodavägen.

5. Serviceproviderrum och tomrör för ledningsnät för fiberoptik. Från rummet går tomrör för ledningsnät till samtliga deltagande fastigheter i gemensamhetsanläggningen. Det finns ett service-providerrum i varje fastighet.

I den har gemensamhetsanläggningen ingår också alla anordningar som behövs för att ledningsnätet ska fungera, till exempel ledningar, fästanordningar, ventiler, inspektionsbrunnar, mätare och spillvattenbrunnar med tillbehör.

• I GA:98 deltar bostadsrättsföreningarna Inloppet, Mannagryns-kvarnen, Mjölnaren, Stora Kvarnen, Utsikten 1, Utsikten 2, Västra Hamnplan, Västra Saltsjön och Östra Saltsjön samt Elite Hotel Marina Tower och Hospitalet.

SQSFBild8

 

Sök:

Arkiv