Infotext om Hospitalet

Välkommen till Saltsjöqvarns samfällighetsförening

Infotext om Hospitalet

Svenska Hus AB, som är en del av Gullingsbo-koncernen är sedan en dryg månad ägare av Hospitalet.

Enligt Philip Wallgren, regionchef i Stockholm för Svenska Hus har man för avsikt att renovera huset från grunden på ett fackmannamässigt sätt. Man har löpande kontakt med antikvarie och andra experter på gamla hus.

Tyvärr är huset mer fuktskadat än man trodde från början, därför kommer man att täcka in hela huset och avfukta under vintern. Då huset är  kalkputsat måste uppvärmningen ske långsamt för att fasader inte skall spricka. Man planerar att åtgärda taket i vår och därefter fasader och inre arbeten.

Enligt Philip vill man ha en långsiktig hyresgäst, som är intresserad av ett gammalt hus och som anpassar sin verksamhet därefter. Vilken typ av verksamhet är i dag inte bestämt.

Sök:

Arkiv