Årsredovisning 2022

Välkommen till Saltsjöqvarns samfällighetsförening

Årsredovisning 2022

Nu återfinner du en kopia av årsredovisningen för 2022 genom att gå till ”Om SQSF” och där välja fliken ”Revisorer”. På samma plats finns även tidigare årsredovisningar.

Årsredovisningen har i år skrivits under digitalt av alla ledamöter, se sidan efter påskrifter.

Sök:

Arkiv