Årsredovisning 2022

Nu återfinner du en kopia av årsredovisningen för 2022 genom att gå till ”Om SQSF” och där välja fliken ”Revisorer”. På samma plats finns även tidigare årsredovisningar. Årsredovisningen har i år skrivits under digitalt av alla ledamöter, se sidan efter påskrifter.

Årsredovisning 2021

Nu återfinner du en kopia av årsredovisningen för 2021 genom att gå till ”Om SQSF” och där välja fliken ”Revisorer”. På samma plats finns även tidigare årsredovisningar. Årsredovisningen har i år skrivits under digitalt av alla ledamöter, se sidan efter påskrifter.

Saltsjöqvarns historia

Vi har fått mycket intressant beskrivning av Saltsjöqvarns industrihistoria från Henriksborgs samfällighetsförening. Titta under länkar med länken Henriksborg!