Tunnel och kajområde tas över av Nacka kommun

I början av september godkände Nacka kommun äntligen ett avtal som innebär att tunnel och kajområde kommer att övergå till att bli kommunalt ansvar. Nu påbörjas en process som kommer att drivas av Nacka kommun där bl.a. Lantmäteriet involveras. Det tar antagligen ett till två år innan allt blir klart. Vi har arbetat med att […]

Årsredovisning 2020

Nu återfinner du en kopia av årsredovisningen för 2020 genom att gå till ”Om SQSF” och där välja fliken ”Revisorer”. På samma plats finns även tidigare årsredovisningar. Årsredovisningen har i år skrivits under digitalt av alla ledamöter, se sidan efter påskrifter.

Infotext om Hospitalet

Svenska Hus AB, som är en del av Gullingsbo-koncernen är sedan en dryg månad ägare av Hospitalet. Enligt Philip Wallgren, regionchef i Stockholm för Svenska Hus har man för avsikt att renovera huset från grunden på ett fackmannamässigt sätt. Man har löpande kontakt med antikvarie och andra experter på gamla hus. Tyvärr är huset mer […]

Årsredovisning 2019

Nu återfinner du en kopia av årsredovisningen för 2019 genom att gå till ”Om SQSF” och där välja fliken ”Revisorer”. På samma plats finns även tidigare årsredovisningar. Årsredovisningen har i år skrivits under digitalt av alla ledamöter, se sidan efter påskrifter.