Årsredovisning 2020

Välkommen till Saltsjöqvarns samfällighetsförening

Årsredovisning 2020

Nu återfinner du en kopia av årsredovisningen för 2020 genom att gå till ”Om SQSF” och där välja fliken ”Revisorer”. På samma plats finns även tidigare årsredovisningar.

Årsredovisningen har i år skrivits under digitalt av alla ledamöter, se sidan efter påskrifter.

Sök:

Arkiv