Kontakt med styrelsen

Välkommen till Saltsjöqvarns samfällighetsförening

Kontakt med styrelsen

Saltsjöqvarns Samfällighetsförening
Organisationsnummer 717910-8803
Sjökvarnsbacken 4, 131 71 Nacka

Fakturor skickas till faktura@sqsf.se

Övriga frågor skickas till info@sqsf.se


Ansvaret inom SQSF är fördelat så att det finns en huvudansvarig för respektive gemensamhetsanläggning. Vid frågor/felanmälan, kontakta i första hand GA-ansvarig enligt nedan:

Garage (GA 91 och GA 92) – Hans Torlén samt Jan Carlberg

Vatten och avlopp (GA 98) – Lars-Erik Lundström samt Johanna Katz Dalsgaard

Sopsug (GA99) – Thomas Gustafsson

Mark, vägar och tunnel (GA100) – Peter Lindström och Rolf Ahlin

Miljöstation (GA 101) – Thomas Gustafsson

Klicka här för att komma till sida med fullständiga kontaktuppgifter till var och en av de GA-ansvariga samt även övriga styrelsen.

Motioner till den årliga stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 april. Motioner lämnas till SQSF:s ordförande.

Sök:

Arkiv