Revisorer

Välkommen till Saltsjöqvarns samfällighetsförening

Revisorer

Revisorer

Revisorerna väljs på den ordinarie föreningsstämman som normalt hålls i maj månad.
Det är en revisor och en revisorssuppleant.

Thomas Jerndal – revisor
Thomas Jerndal är auktoriserad revisor, BDO Mälardalen AB.
08-120 11 725, 0701-67 17 25. e-post

Årsredovisning 2022: Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021: Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020: Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019: Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018: Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017: Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016: Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015: Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014: Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013: Årsredovisning 2013

Sök:

Arkiv