Sopsug

Välkommen till Saltsjöqvarns samfällighetsförening

Sopsug

Gemensamhetsanläggningen består av av en mobil sopsug-anläggning. I den ingår sopnedkast (se bilden), lagringstankar, sopsugledningar, rensluckor, sektioneringsventiler, styrsystem och dockningsstation för sopsugbil i biltunneln.

• I GA:99 ingår bostadsrättsföreningarna Inloppet, Mannagryns-kvarnen, Mjölnaren, Stora Kvarnen, Västra Hamnplan, Västra Saltsjön, Utsikten 1, Utsikten 2 och Östra Saltsjön.

Hushållssopor ska kastas i de sopnedkast (soprör) som finns uppsatta i området.

Sök:

Arkiv