Föreningens andelstal

Välkommen till Saltsjöqvarns samfällighetsförening

Föreningens andelstal

Styrelsen gör en budget för ett kommande år. Under året registreras inkomster och utgifter löpande och till årsstämman lägger styrelsen fram en resultat- och balansräkning.

Samfällighetsföreningens kostnader täcks av inbetalningar från medlemmarna. Hur kostnaderna ska fördelas bestäms av de andelstal som beslutas av stämman. För föreningen gäller följande andelstal:

 
Här hittar ni andelstalen

 

Sök:

Arkiv