Årsredovisning 2021

Nu återfinner du en kopia av årsredovisningen för 2021 genom att gå till ”Om SQSF” och där välja fliken ”Revisorer”. På samma plats finns även tidigare årsredovisningar. Årsredovisningen har i år skrivits under digitalt av alla ledamöter, se sidan efter påskrifter.