Hem

Välkommen till Saltsjöqvarns samfällighetsförening

Senaste nyheterna:

Årsredovisning 2018

Nu återfinner du en kopia av årsredovisningen för 2018 genom att gå till ”Om SQSF” och där välja fliken ”Revisorer”. På samma plats finns även tidigare årsredovisningar.

Årsredovisning 2017

Nu återfinner du en kopia av årsredovisningen för 2017 genom att gå till ”Om SQSF” och där välja fliken ”Revisorer”. På samma plats finns även tidigare årsredovisningar.

Inför stämma

Motioner till den årliga stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 april. Motioner lämnas till SQSF:s ordförande. Kontaktuppgift finns under flik: Om SQSF/styrelse.

Sök:

Arkiv