Information om bilplatser med elstolpe

Välkommen till Saltsjöqvarns samfällighetsförening

Information om bilplatser med elstolpe

Styrelsen har jobbat fram ett underlag för att med kort varsel kunna installera och erbjuda p-platser med laddningsstation för ca 200 kr tillägg till garagehyran. Det gäller då båda garagen Inloppet och Utsikten. Vi ligger alltså i startgroparna när behov finns.

Sök:

Arkiv