Renovering av kaj

Välkommen till Saltsjöqvarns samfällighetsförening

Renovering av kaj

Bonova, tidigare NCC, kommer att påbörja renoveringen av vår kaj vecka 8, den 20 februari. Arbetet planeras vara klart i början av april.

Bonova är medvetna om att boende måste ha tillgång till bryggan för Sjövägen under hela arbetstiden och man ska i möjligaste mån arbeta så att inte tillgängligheten till båttrafiken påverkas.

Här finner du också den tidplan Bonova har lämnat till SQSF:s styrelse.

Tidplan Saltsjöqvarn

 

Sök:

Arkiv