Tänk på vad som slängs i sopnedkast och vad som spolas ner i avlopp!

Välkommen till Saltsjöqvarns samfällighetsförening

Tänk på vad som slängs i sopnedkast och vad som spolas ner i avlopp!

Det har nyligen varit problem med stopp i områdets sopsystem och pumpsystem. Grovsopor har felaktigt slängts i våra sopnedkast som är avsedda för hushållssopor och fel sorts saker har spolats ner i avloppen. Dessa stopp medför tyvärr ganska stora och onödiga kostnader som i slutändan drabbar de boende i området. Vi ber därför de som inte redan tänker till före att göra detta.

Sök:

Arkiv